Izmjene i dopune Pravilnika o uslovima za obavljanje IR

🔔 Važna obavijest za interne revizore u javnom sektoru FBiH! 🔔

📢 Objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj: 42/2024).

📍Ove izmjene donose dodatna pojašnjenja o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji (KPE) za interne revizore i predviđaju unificirane obrasce za izvještavanje. Ovi obrasci će omogućiti rukovodiocima interne revizije i internim revizorima da na standardiziran način izvještavaju o svojoj kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji.

📌 Za više informacija i detalje o izmjenama, pogledajte izmjene i dopune Pravilnika.

#internarevizija #javnisektor #FBiH #profesionalnaedukacija