Akademsko-strukovno udruženje internih revizora obavještava svoje članove i sva zainteresovana lica da je Zbornik radova “Interni revizor” – 2023 izdat u januaru 2024. godine.

Ukoliko ste zainteresovani, možete popuniti Narudžbenicu, te naručiti svoje primjerke ovog vrijednog Zbornika članaka koje su naši saradnici iz akademske zajednice, kao i stručnjaci iz prakse pripremili za vas. Zbornik radova predstavlja zbirku radova sa temama koje smo obradili na seminarima, webinarima i radionicama u toku godine.

Narudžbenica – Zbornik radova (Molimo da popunite Narudžbenicu, te da istu dostavite na naš email info@air.ba

  1. Sadržaj Zbornik radova “interni revizor – 2023”
  2. Sadržaj Zbornik radova “Interni revizor – 2022”
  3. Sadržaj Zbornik radova “Interni revizor – 2021”
  4. Sadržaj Zbornik radova “Interni revizor – 2020”
  5. Sadržaj Zbornik radova “Interni revizor – 2019”
  6. Sadržaj Zbornik radova “Interni revizor – 2018”

Zahvaljujemo se našim sponzorima Zbornika radova:

    

Informacije:

Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini

Skenderija 70/III, 71000 Sarajevo

Tel: 033 564 354

Email: info@air.ba