Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u BiH organizuje ispitni rok za polaganje ispita za sticanje certifikata ovlašteni interni revizor za sljedeće specijalizacije:

  • ovlašteni interni revizor za banke i finansijske institucije
  • ovlašteni interni revizor za osiguravajuća društva
  • ovlašteni interni revizor za privredu
  • ovlašteni interni revizor za informacione sisteme

Certifikati koji su stečeni kod strukovnih udruženja se mogu dostaviti Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine na verifikaciju, u skladu sa Pravilnikom o zapošljavanju internih revizora u institucijama BiH (”Službeni glasnik BiH”, br. 89/12 i 99/14) na osnovu čega se izdaje Mišljenje o prihvatljivosti certifikata. Dakle, na nivou institucija BiH, za obavljanje poslova interne revizije zahtijeva se posjedovanje certifikata internog revizora i mišljenje o verifikaciji, a nakon zapošljavanja, interni revizori imaju obavezu da pohađaju edukaciju koju organizuje CHJ Ministarstva finansija i trezora BiH i polažu ispit.

Centralna harmonizacijska jedinica Federalnog ministarstva finansija organizuje polaganje ispita u svrhu sticanja zvanja interni revizor za javni sektor, odnosno ovlašteni interni revizor za javni sektor i izdaje certifikat o stečenom zvanju. 

Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srpske organizuje polaganje ispita u svrhu sticanja zvanja interni revizor za javni sektor, odnosno ovlašćeni interni revizor za javni sektor i izdaje certifikat o stečenom zvanju.