Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u BiH je osnovano krajem 2014. godine sa sjedištem u Sarajevu. Udruženje je osnovano uz podršku Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Mi razvijamo profesiju interne revizije i pružamo usluge internim revizorima.

Naše edukacije, treninzi, usluge i resursi pomažu internim revizorima da postanu još stručniji, profesionalniji, kompetentniji, te pomažemo internim revizorima da njihov rad bude cijenjen na tržištu FBiH.

Želimo da promovišemo vrijednost struke interne revizije kako bi ova profesija imala važnu ulogu u ostvarivanju ciljeva organizacije.