Ciljevi i djelatnost Udruženja su:

  • akademski i strukovni razvoj interne revizije u Bosni i Hercegovini
  • rad na razvoju, unapređivanju, uspostavljanju i održavanju standarda za profesionalnu praksu  interne  revizije  i  standarda  za  ocjenjivanje  kvaliteta   organizacija   interne revizije
  • organiziranje svih vidova akademskih i  stukovnih  edukacija,  specijalističkih  obuka i stručnih  provjera za  sticanje zvanja internih revizora,  kao  i   drugih zvanja vezanim za područje djelovanja interne revizije za članove Udruženja u skladu sa Zakonom
  • promovisanje  naučne  oblasti  interne  revizije i profesionalne prakse  interne  revizije
  • povezivanje i saradnja  akademskih  stručnjaka  i  stručnjaka  iz  prakse  koji  rade na području interne revizije i drugim povezanim područjima
  • organiziranje  savjetovanja  i  drugih  naučnih  i  stručnih  skupova  na  teme  iz oblasti interne revizije i drugih srodnih područja
  • izdavanje akademskih i stručnih publikacija u skladu sa Zakonom
  • saradnja  sa  nadležnim organima,  tijelima  i organizacijama  u  Bosni i Hercegovini u cilju unapređenja, razvoja i zaštite struke interne revizije
  • promovisanje značaja i ugleda struke internih revizora
  • ostvarivanje saradnje sa drugim srodnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu