Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini organizuje obuku za sticanje zvanja ovlašteni interni revizor. 

Obuka se izvodi u skladu sa Nastavnim planovima i programima za sljedeće specijalizacije:

  • banke i finansijske institucije,
  • osiguravajuća društva,
  • privredu i
  • informacione sisteme.

Nastavne planove i programe možete pronaći na ovom linku 

Obuka se održava na Poslovnoj Akademiji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Program obuke traje 86 školskih sati i sastoji se od dva dijela:

  • Opći dio i
  • Specijalistički dio.

Nakon odslušanog Programa obuke polaže se ispit na Poslovnoj Akademiji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Nakon uspješno položenog ispita stiče se certifikat ovlaštenog internog revizora za svaku pojedinačnu specijalizaciju (banke i finansijske institucije, osiguravajuća društva, privreda ili informacioni sistemi). 

Svi oblici edukacije u organizaciji Akademskog Udruženja se održavaju na Poslovnoj Akademiji Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, III sprat (2 učionice). Kako su i kancelarije Akademskog Udruženja smještene u prostorijama Poslovne Akademije, svo osoblje je za vrijeme pružanja edukacije na raspolaganju učesnicima edukacije. 

Učinioce Poslovne Akademije su adekvatno opremljene, jer studenti postdiplomskih i doktorskih studija Ekonomskog fakulteta pohađaju nastavu u ovim učionicama. Učionice su kapaciteta 40-50 mjesta, te opremljene računarima, projektorima, tablama sa flomasterima, te flip-chart tablama.

Predavači sa kojima Akademsko Udruženje sarađuje su renomirani stručnjaci iz akademske zajednice i eksperti iz prakse profesije interne revizije i srodnih nauka.