Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini organizuje obuku za sticanje zvanja ovlašteni interni revizor.

Upravni odbor Akademskog Udruženja može donijeti odluku da se organizuje ispit za sticanje zvanja ovlašteni interni revizor uz pohađanje obuke ili uz samostalnu pripremu i učenje za pristupanje ispitu.

Obuka se izvodi u skladu sa Nastavnim planovima i programima za sljedeće specijalizacije:

  • banke i finansijske institucije,
  • osiguravajuća društva,
  • privredu i
  • informacione sisteme.

Nastavne planove i programe možete pronaći na ovom linku.

Mjesto održavanja: Ekonomski fakultet u Sarajevu, Poslovna Akademija

Program obuke traje 80 školskih sati i sastoji se od dva dijela: Opći dio i Specijalistički dio.

Nastava se najčešće održava u dane vikenda:

  • petak popodne (4 školska časa)
  • subota (8 školskih časova)
  • nedjelja (6 školskih časova)

Predavači su Profesori sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, kao i stručno osoblje iz prakse iz institucija BiH za svaku pojedinačnu specijalizaciju. 

Nakon odslušanog Programa obuke polaže se ispit na Poslovnoj Akademiji Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Nakon uspješno položenog ispita stiče se certifikat ovlaštenog internog revizora za svaku pojedinačnu specijalizaciju (banke i finansijske institucije, osiguravajuća društva, privreda ili informacioni sistemi).