Organi Udruženja

 • Skupština bira predsjednika Skupštine. Mandat predsjednika Skupštine Udruženja traje četiri godine uz mogućnost reizbora.
 • Upravni odbor Udruženja broji 3 člana, od kojih je jedan predsjednik, jedan podpredsjednik i jedan član i iste bira Skupština Udruženja na period od četiri (4) godine sa mogućnošću reizbora.

Odbori, Komisije i druga tijela u Udruženju

 • Savjetodavni odbor je savjetodavno tijelo koje se konstituiše na redovnoj godišnjoj skupštini. Savjetodavni odbor Udruženja broji pet članova, od kojih su  dva (2) člana direktno po funkciji, i to: Predsjednik Skupštine, Predsjednik Upravnog odbora, odnosno predsjednik Udruženja i tri (3) člana Udruženja koji svojim ličnim angažmanom i profesionalnim iskustvom mogu u potpunosti odgovoriti zahtjevima ispunjavanja osnovnih ciljeva Udruženja.
 • Upravni odbor Udruženja može u skladu sa preporukom i mišljenjem Konsultativnog Odbora, a u cilju efikasnijeg rada i ispunjenja ciljeva Udruženja po ukazanoj potrebi obrazovati komisije kao što su:
  • Komisija za odnose s javnošću
  • Komisija za edukaciju
  • Komisija za certifikaciju
  • Komisija za moral i etiku i
  • Komisija za standarde.