Novi Globalni standardi interne revizije, objavljeni 9. januara 2024., stupiće na snagu 9. januara 2025. Funkcije interne revizije bi mogle početi da usvajaju standarde sada. Standardi usmjeravaju svjetsku profesionalnu praksu interne revizije i služe kao osnova za ocjenjivanje i podizanje kvaliteta funkcije interne revizije. U srcu Standarda je 15 vodećih načela (principa) koji omogućavaju efikasnu internu reviziju.

Globalni standardi interne revizije (eng. Global Internal Audit Standards – GIAS) su glavna komponenta Međunarodnog okvira profesionalne prakse (eng. International Professional Practices Framework – IPPF). Novo ažuriranje rezultiralo je značajnim promjenama koje su imale za cilj da pojednostave i razjasne standarde, kao i da unaprijede profesiju u budućnost.

U nastavku teksta se nalaze linkovi na ključne dokumente vezane uz novi IPPF:

Standardi usmjeravaju globalnu profesionalnu praksu interne revizije, temelje se na principima i služe kao osnova za evaluaciju i unapređenje kvalitete funkcije interne revizije. U srcu Standarda je 15 vodećih principa koji omogućavaju efikasnu internu reviziju. Svaki princip podržan je standardima koji sadrže zahtjeve, razmatranja za implementaciju i primjere dokaza o usklađenosti. Zajedno, ovi elementi pomažu internim revizorima da ostvare principe i ispune svrhu interne revizije.

Verzija “Skraćena” verzija Standarda – bez preporučenih uputa o razmatranjima za implementaciju i primjerima dokaza o usklađenosti – pruža se praktičarima koji žele verziju koja uključuje samo obavezne smjernice.

Ovaj izvještaj opisuje ciljeve i procese Instituta internih revizora (IIA) za postavljanje standarda za profesiju interne revizije. Izvještaj je namijenjen promovisanju povjerenja među članovima IIA i zainteresovanim stranama u rigoroznost, inkluzivnost i nadzor koji se primjenjuju na procese postavljanja Globalnih standarda interne revizije. Izvještaj je podijeljen u sljedeće sekcije: roces postavljanja standarda, uključujući aspekte upravljanja i razvoja sadržaja, zatim procesi izlaganja nacrta za javni komentar i primanja, analize i odlaganja javnih komentara za stvaranje konačnog nacrta, te na kraju raspolaganje glavnim i dodatnim temama u javnim komentarima.

Pojmovi uključeni u Rječnik globalnih standarda interne revizije 2024 su oni za koje je Međunarodno povjerenstvo za standarde interne revizije nastojalo osigurati zajedničko značenje na globalnoj razini i dosljednu upotrebu kroz sadržaj Standarda i Međunarodnog okvira profesionalnih praksi.

Globalni standardi interne revizijeTM, objavljeni 9. siječnja 2024., uključuju sadržaj ne samo iz Međunarodnih standarda za profesionalnu praksu interne revizije iz 2017., već i sljedeće obavezne upute Međunarodnog okvira profesionalnih praksi (IPPF): Kodeks etike, Osnovna načela za profesionalnu praksu interne revizije, Definicija interne revizije i Misija interne revizije. IIA Global je kreirao dvije tablice kako bi korisnicima pomogao razumjeti promjene: prva mapira elemente iz 2017. u njihove ekvivalente u Globalnim standardima interne revizije 2024.; druga mapira zahtjeve i osnovne uslove iz Standarda 2024. u njihove ekvivalente u IPPF-u iz 2017.

Primjena standarda – Dodatni resursi

Novi Međunarodni okvir profesionalnih praksi (IPPF) uključuje: