📢 Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u BiH organizuje webinar „UNOS PODATAKA INTERNE REVIZIJE U APLIKACIJU PIFC – PRAKTIČNE UPUTE I RJEŠAVANJE NAJČEŠĆIH DILEMA“

📅 Datum: 18.06.2024. godine u periodu od 10:00-14:30 sati

🎓 Predavanja će održati:

 • Imelin Imširović – Savjetnik za certifikaciju, edukaciju i informiranje, CHJ FMF i
 • Lejla Šipur – Glavni interni revizor, Općina Ilidža.

📍Predavanja sa ovog webinara ćete moći pratiti na jedan od dva načina:

 • pratiti predavanja uživo odnosno online putem Zoom aplikacije ili
 • pogledati video snimak naknadno u roku od 7 dana poslije webinara.

Prilikom prijave na webinar je potrebno naznačiti na koji način ćete pratiti webinar, a kako bismo mogli organizovati dalje aktivnosti.

Prijave na webinar možete izvršiti popunjavanjem ONLINE obrasca

📌 Kotizacija:

 • 100 KM (sa uključenim PDV) – za članove Akademskog Udruženja
 • 110 KM (sa uključenim PDV) – za ostale

Sadržaj webinara:

 • Funkcionalnosti Modula interne revizije u aplikaciji PIFC
 • Ovlaštenja i odgovornosti internih revizora u apikaciji PIFC
 • Česta pitanja i odgovori kod unosa podataka
 • Radionica: Korištenje aplikacije PIFC (praktičan primjer)
 • Dileme kod unosa podataka u PIFC aplikaciju
 • Interaktivna diskusija – Pitanja, dileme i odgovori

U skladu sa zaključenim Memorandumom o saradnji u oblasti certifikovanja, obuka i kontinuirane profesionalne edukacije internih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine između Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH i Akademsko-strukovnog udruženja internih revizora u BiH, CHJ MFT BiH priznaje obuke koje organizuje i provodi Akademsko Udruženje u oblasti kontinuirane profesionalne edukacije internih revizora, na način kako je to predviđeno Memorandumom.

Edukacije u organizaciji strukovnih udruženja na teme iz područja i oblasti  iz člana 19b Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova  interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 95/15, 48/17 i 31/22)  se priznaju kao KPE od strane CHJ FMF.

Za prisustvo webinaru, učesnicima koji posjeduju certifikat certificiranog računovođe i/ili ovlaštenog revizora će se u knjižicu upisati 5 bodova kontinuirane edukacije.

Za prisustvo webinaru, učesnicima koji posjeduju certifikat ovlaštenog internog revizora izdatog od strane Akademsko-strukovnog udruženja internih revizora u BiH će se evidentirati 5 bodova kontinuirane edukacije.

Ako su potrebne dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte:

Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u BiH

Skenderija 70/III   |   71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Email: info@air.ba

Telefon: + 387 33 564 354