Izvadak iz Statuta Akademsko-strukovnog udruženja internih revizora u Bosni i Hercegovini

V ČLANOVI UDRUŽENJA, PRAVA I OBAVEZE

Član 11.

Članstvo u Akademskom Udruženju je na bazi dobrovoljnosti i samoopredjeljenja.

Član Akademskog Udruženja se postaje upisom u Registar članova koji vodi sekretar Akademskog Udruženja.

Članovi Akademskog Udruženja mogu biti sa različitim statusom i obavezama: članovi interni revizori, pridruženi članovi, članovi pravna lica. 

Članovi interni revizori – Članovi interni revizori mogu biti fizička lica državljani Bosne i Heregovine i strana fizička lica koji imaju odobren boravak u Bosni i Hercegovini, a koja posjeduju certifikat ovlaštenog internog revizora, te koji imaju pravo da biraju i da budu birani u tijela Akademskog Udruženja i učestvuju u odlučivanju na Skupštini. Članovi interni revizori čine kvorum za održavanje Skupštine i donošenje odluka.

Pridruženi članovi Pridruženi članovi Akademskog Udruženja sa pristupom edukativnim materijalima mogu biti fizička lica državljani Bosne i Heregovine i strana fizička lica koji imaju odobren boravak u Bosni i Hercegovini, a koja ne posjeduju certifikat ovlaštenog internog revizora, te koja nemaju pravo da biraju i da budu birani u tijela Akademskog Udruženja. Pridruženi članovi Akademskog Udruženja imaju elektronski pristup edukativnim materijalima sa održanih seminara, radionica i drugih vidova edukacije u organizaciji Akademskog Udruženja, kao i drugim materijalima koje će Akademsko Udruženje objavljivati. Pridruženi članovi Akademskog Udruženja imaju pravo prisustva i diskusije na Skupštini, bez prava glasa i ne čine potrebni kvorum za Skupštinu. 

Članovi pravna lica – Članovi pravna lica su društva, institucije i druge organizacije koje su registrovane u Bosni i Hercegovini koje pružaju usluge interne revizije, a koje su zainteresovane za razvoj, unaprjeđivanje i promovisanje usluge interne revizije, te su prepoznate od strane Akademskog Udruženja kao takve. Članovi pravna lica imaju elektronski pristup edukativnim materijalima sa održanih seminara, radionica i drugih vidova edukacije u organizaciji Akademskog Udruženja, kao i drugim materijalima koje će Akademsko Udruženje objavljivati. Članovi pravna lica imaju pravo prisustva i diskusije na Skupštini, bez prava glasa i ne čine potrebni kvorum za Skupštinu.

Akademsko Udruženje vodi spisak svih svojih članova i evidenciju svih članova Akademskog Udruženja u elektronskoj formi i sadrži: a) ime, prezime, odnosno naziv člana Akademskog Udruženja sa adresom prebivališta, odnosno sjedišta; b) datum pristupanja i broj pristupnice Akademskom Udruženju; c) vrstu članstva u Akademskom Udruženju, i d) datum prestanka članstva u Akademskom Udruženju.