Ukoliko radite ili želite da aplicirate za posao u institucijama javnog sektora u Federaciji BiH, molimo da se obratite Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Federalnog ministarstva finansija. U tom slučaju, ispit za sticanje certifikata ovlašteni interni revizor – specijalizacija javni sektor organizuje CHJ FMF.

Ukoliko radite ili želite da aplicirate za posao u institucijama javnog sektora na državnom nivou, ispit možete polagati kod Akademsko-strukovnog udruženja internih revizora, a potom kopiju certifikata dostaviti prema Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH uz zahtjev za verifikaciju certifikata. CHJ MFT će izdati Potvrdu o verifikaciji certifikata.

Ukoliko radite ili želite da aplicirate za posao u privatnom sektoru u privrednim društvima, možete se prijaviti da polažete ispit kod Akademsko-strukovnog udruženja internih revizora u svrhu sticanja zvanja (certifikata) ovlašteni interni revizor, specijalizacija privreda.

Ukoliko radite ili želite da aplicirate za posao u bankama, finansijskim institucijama, osiguravajućim društvima i drugim privatnim društvima na lokalnom i međunarodnom nivou, možete se prijaviti da polažete ispit kod Akademsko-strukovnog udruženja internih revizora u svrhu sticanja zvanja (certifikata) ovlašteni interni revizor, specijalizacije: banke i finansijske institucije ili osiguravajuća društva ili informacioni sistemi.

Ukoliko ste stekli certifikat ovlašteni interni revizor u jednoj specijalizaciji (naprimjer, certifikat ovlašteni interni revizor, specijalizacija banke i finansijske institucije), a želite steći i certifikat u drugoj specijalizaciji (naprimjer, specijalizacija osiguravajuća društva), polažete samo razliku predmeta koja se sastoji iz 3 predmeta Specijalističkog dijela.

Naknada koju plaćate za izlazak na ispit se odnosi na dva termina, bez obzira kada se odlučite polagati ispit. Ukoliko se predomislite i želite izaći na drugi ispitni rok, dužni ste o tome obavijestiti Akademsko Udruženje radi dalje organizacije.

Naknada koju plaćate za izlazak na ispit se odnosi na dva termina, bez obzira kada se odlučite polagati ispit. Ukoliko se predomislite i želite izaći na drugi ispitni rok, dužni ste o tome obavijestiti Akademsko Udruženje radi dalje organizacije.

Certifikat ovlaštenog internog revizora se izdaje jednokratno i smatra se potvrdom da je kandidat položio ispit u svrhu sticanja certifikata odnosno profesionalnog zvanja.

Akademsko Udruženje organizuje ispit u svrhu sticanja zvanja i dobijanja certifikata ovlaštenog internog revizora za sljedeće specijalizacije:

  • Specijalizacija banke i finansijske institucije,
  • Specijalizacija privreda,
  • Specijalizacija osiguravajuća društva i
  • Specijalizacija informacioni sistemi.

Kada se govori o licenciranju, u smislu dozvole za rad internih revizora, izdavanje licence trenutno nije regulisano niti propisano aktima od strane Federalnog ministarstva finansija niti od strane Ministarstva finansija i trezora BiH.

Trenutno, izdavanje licenci u Bosni i Hercegovini provodi jedino Minstarstvo finansija Republike Srpske, koje izdaje licence svima koji posjeduju certifikat Ministarstva finansija Republike Srpske i ispunjavaju uslov po pitanju broja sati edukacije.

Na nivou institucija Bosne i Hercegovine i Federacije BiH ne izdaje se licenca internim revizorima, ali je propisana obaveza kontinuirane profesionalne edukacije koju prate nadležne centralne harmonizacijske jedinice

Da, kao i sve druge srodne računovodstvene i revizijske profesije, i profesija interne revizije ima obavezu kontinuirane profesionalne edukacije i kontinuiranog profesionalnog razvoja, kako se to naziva u posljednje vrijeme. Kontinuirana profesionalna edukacija (KPE) predstavlja proces u kojem interni revizori održavaju nivo svoje stručnosti s ciljem održavanja i unaprjeđenja kvaliteta usluga koje pružaju i postupak kroz koji razvijaju i nadograđuju svoja znanja kroz dalji profesionalni razvoj. Interni revizori obavezni su da se kontinuirano usavršavaju i unapređuju svoje znanje, vještine i druge sposobnosti koje su im potrebne za kvalitetno obavljanje njihovog posla.

U skladu sa dobrim praksama, interni revizori najčešće imaju obavezu od minimalno 40 sati kontinuirane profesionalne edukacije na godišnjem nivou. Dakle, interni revizori su dužni da se kontinuirano educiraju.