Izvadak iz Statuta Akademsko-strukovnog udruženja internih revizora u Bosni i Hercegovini

Član 13.

Članovi Akademskog Udruženja plaćaju godišnju članarinu.

Odluku o visini članarine koju plaćaju članovi Akademskog Udruženja donosi Upravni odbor Akademskog Udruženja. 

Član 14.

Prava i obaveze članova su:

 • da biraju i budu birani u tijela Akademskog Udruženja,
 • da aktivno učestvuju u ostvarivanju ciljeva Akademskog Udruženja,
 • da budu redovno i blagovremeno obaviješteni o aktivnostima Akademskog Udruženja,
 • da sarađuju sa ostalim članovima Akademskog Udruženja,
 • da aktivno sudjeluju u radu Akademskog Udruženja i doprinose ostvarivanju njegovih ciljeva,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Akademskog Udruženja i njenih tijela,
 • da se pridržavaju odredaba ovog statuta, kodeksa i drugih općih akata Akademskog Udruženja,
 • da lobiraju materijalno jačanje Akademskog Udruženja,
 • da redovno plaćaju članarinu,
 • da čuvaju i podržavaju ugled Akademskog Udruženja i
 • da  budu  obaviješteni  o  radu  Akademskog Udruženja  i  njegovih  tijela, te  o materijalno-finansijskom poslovanju. 

Član 15.

Članstvo u Akademskog Udruženju prestaje:

 • istupanjem člana,
 • isključenjem iz članstva,
 • smrću i
 • prestankom pravnog subjektiviteta člana.