Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u BiH organizuje specijalističku obuku za sticanje certifikata o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije.

Zakonom o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine, Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru Federacije BiH, Zakonom o privrednim društvima, novim Globalnim standardima interne revizije, kao i drugim aktima je propisano da organizacija interne revizije podliježe eksternom pregledu kontrole kvalitete. Ovaj pregled se izvršava najmanje jednom u pet godina i vrši ga kvalifikovano lice koje je nezavisno u odnosu na subjekat i kod kojeg ne postoji stvarni ili mogući sukob interesa, a kvalifikovano lice treba da ima kompetentnost u oblasti profesionalne prakse interne revizije i procesu eksternog ocjenjivanja.

 Članom 30. Pravilnika o provođenju osiguranja i unapređenja kvaliteta interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 74/21) su definisani dodatni uslovi koji se mogu tražiti za vođe tima ocjenitelja i nezavisne ocjenitelje: završena obuka o osiguranju kvaliteta od strane udruženja internih revizora ili slične organizacije. Dakle, certifikat kojeg izdaje Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u BiH je prihvatljiv od strane Ministarstva finansija i trezora BiH.

Predmet eksterne ocjene kvaliteta je utvrđivanje usklađenosti podnesenih izvještaja sa standardima interne revizije. Eksterne ocjene mogu uključiti i komentare o operativnim ili strateškim pitanjima. 

Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u BiH organizuje specijalističku obuku kandidata za sticanje ovog certifikata, na osnovu programa za obuku kandidata u trajanju od 14 časova:

 1. Okvir za pružanje uvjeravanja u kvalitet sprovođenja interne revizije (1 čas);
 2. Uspostavljanje Programa obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta (1 čas);
 3. Metodologija potpune eksterne ocjene kvaliteta interne revizije (10 časova);
 4. Proces samoocjene uz nezavisnu eksternu ocjenu (2 časa).

Kandidati su obavezni da odslušaju specijalistička predavanja u organizaciji Akademskog Udruženja, a nakon odslušanih predavanja, kandidatima će biti dodijeljeni certifikati o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije.

Specijalističkoj obuci za sticanje ovog certifikata mogu pristupiti kandidati koji:

 • posjeduju certifikat “Ovlašteni interni revizor”, “Ovlašteni interni revizor u javnom sektoru” ili “Ovlašteni revizor”,
 • posjeduju najmanje tri (3) godine praktičnog iskustva iz interne revizije ili srodnih disciplina.

* * * * * * * * * *

NAKNADE:

Visina naknade za obuku za sticanje Certifikata o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije iznosi:

 • 495,00 KM za članove Akademskog Udruženja,
 • 745,00 KM za ostale.

Naknade su iskazane bez PDV-a

Kotizacija uključuje predavanja, prezentacije predavača, metodologiju provođenja eksterne ocjene kvaliteta u skladu sa zakonskim propisima, osvježenje na pauzama i certifikat.

 Informacije i prijave:

Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini

Skenderija 70/III,  71000 Sarajevo

Tel: 033 564 354

Email: info@air.ba

* * * * * * * * * *

DODATNE NAPOMENE:

Članom 21. Zakona o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 27/08 i 32/12) je definisano sljedeće:

Svaka jedinica interne revizije imat će eksterni pregled kontrole kvaliteta koji se izvršava najmanje jednom u pet godina da bi se utvrdila usklađenost izdatih izvještaja sa tekućim standardima profesionalne prakse interne revizije. Pregled će izvršiti kvalificirana lica koja su nezavisna od organizacije i koja nemaju stvarni ili mogući sukob interesa.

Članom 20. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 47/08 i 101/2016) je definisano sljedeće:

Jedinica interne revizije može biti predmet eksternog pregleda kontrole kvalitete koji se izvršava najmanje jednom svakih pet godina da bi se utvrdila usklađenost poslovanja interne revizije sa standardima profesionalne prakse interne revizije. Pregled će vršiti kvalifikovane osobe koje su nezavisne od organizacije i koje nemaju stvarni ili mogući sukob interesa.

Članom 30. Pravilnika o provođenju osiguranja i unapređenja kvaliteta interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 74/21) je definisano sljedeće:

Dodatni uslovi koji se mogu tražiti za vođe tima ocjenitelja i nezavisne ocjenitelje:

 • prethodno iskustvo na poslovima eksterne ocjene kvaliteta,
 • završena obuka o osiguranju kvaliteta od strane udruženja internih revizora ili slične organizacije,
 • radno iskustvo na poslovima rukovodioca interne revizije i
 • relevantna tehnička stručnost i iskustvo u sektoru poslovanja.

Članom 28. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 8/2005, 81/2008, 22/2009 i 109/2012) je, između ostalog, definisano sljedeće:

Odbor za reviziju dužan je konsultovati se sa generalnim revizorom u pogledu nezavisne revizorske organizacije ili strukovne stručne grupe koja vrši stručno unutrašnje strukovno ocjenjivanje odjela za internu reviziju svake dvije do tri godine;

U skladu sa Globalnim standardom interne revizije 8.4. – Eksterno vrednovanje kvalitete – Glavni interni revizor mora razviti plan za eksternu procjenu kvaliteta i razgovarai o planu sa Odborom. Eksterno ocjenjivanje mora biti obavljeno najmanje jednom u pet godina od strane kvalifikovanog, nezavisnog ocjenjivača ili tima za ocjenjivanje. Zahtjev za eksternom procjenom kvaliteta može se ispuniti i samoprocjenom sa nezavisnom validacijom.