Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u BiH organizuje specijalističku obuku za članove Odbora za reviziju.

* * * * * * * * * *

U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, uloga Odbora za reviziju postaje sve važnija, ne samo kao zakonska obaveza, već i kao ključni faktor u uspjehu korporativnog upravljanja za javne kompanije. Izazovi poput upravljanja rizicima, složenosti operacija i nezavisnog nadzora nikada nisu bili izraženiji. Stoga, postoji očigledna potreba za visoko kvalifikovanim članovima Odbora za reviziju koji mogu navigirati kroz ove izazove sa stručnošću i razumijevanjem.

U svjetlu ovih potreba, predstavljamo vam sveobuhvatan Program osposobljenost obavljanja poslova Odbora za reviziju, dizajniran da osnaži trenutne i buduće članove Odbora sa neophodnim znanjem i vještinama za uspješno vođenje i doprinos korporativnom uspjehu. Ovaj program nudi dubinsko razumijevanje ključnih aspekata strategije, upravljanja rizicima i korporativnog upravljanja, omogućavajući vam da dodate vrijednost vašoj organizaciji kao efikasan član Odbora za reviziju.

Kroz kombinaciju teorijskog učenja i praktičnih radionica, ovaj program uključuje četiri ključne cjeline, nudeći fleksibilnost i interaktivnost potrebnu za prilagođavanje vašem profesionalnom razvoju. Bilo da već djelujete u nekom Odboru za reviziju ili želite da postanete dio Odbora za reviziju određene kompanije, ovaj program će vam pružiti dragocijena znanja i alate potrebne za navigaciju kroz složene izazove korporativnog upravljanja, čineći vas nezamjenjivim resursom za organizaciju.

* * * * * * * * * *

PROGRAM OBUKE

Program specijalističke obuke članova Odbora za reviziju se sastoji od 4 cjeline i program traje 8 časova:

A.     Korporativno upravljanje, sistem internih kontrola i upravljanje rizicima (1 čas)

B.     Interna revizija kao interni nadzorni mehanizam korporativnog upravljanja (1 čas)

C.     Revizija finansijskih izvještaja kao nadzorni mehanizam korporativnog upravljanja (1 čas)

D.    Odbori za reviziju u sistemu korporativnog upravljanja (5 časova)

  • Odgovornosti i zadaci Odbora za reviziju
  • Odnos Odbora za reviziju i eksterne revizije (revizorskog društva)
  • Odnos Odbora za reviziju i funkcije interne revizije

* * * * * * * * * *

PREDAVAČ

Predavač na specijalističkoj obuci je Prof. dr. sc. Boris Tušek.

Boris Tušek je redovni profesor u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je Sekcije internih revizora pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika, predsjednik Odbora za edukaciju Hrvatske revizorske komore te član Hrvatskog instituta internih revizora. Autor je više od 500 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu iz područja računovodstva, interne revizije, revizije finansijskih izvještaja i korporativnog upravljanja. Ima više od 25 godina iskustva kao predavač i konsultant u područjima računovodstva, interne revizije, revizije finansijskih izvještaja i poreza. Radio je 10 godina u praksi, obavljajući poslove revizije sistema internih kontrola i revizije finansijskih izvještaja brojnih poslovnih subjekta u Republici Hrvatskoj.

* * * * * * * * * *

USLOVI

Kandidati su obavezni da odslušaju specijalistička predavanja u organizaciji Udruženja, a nakon odslušanih predavanja, kandidatima će biti dodijeljene Potvrde o učešću na obuci „Osnivanje i djelovanje Odbora za reviziju“.

Specijalističkoj obuci mogu pristupiti kandidati koji posjeduju visoku stručnu spremu odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.

* * * * * * * * * *

NAKNADE:

Visina naknade za specijalističku obuku „Osnivanje i djelovanje Odbora za reviziju“ za reviziju iznosi:

  • 400,00 KM za članove Akademskog Udruženja,
  • 480,00 KM za ostale.

Naknade su iskazane bez PDV-a

Naknada uključuje predavanja, prezentacije predavača, osvježenje na pauzama i Potvrdu o učešću.

* * * * * * * * * *

Informacije i prijave:

Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini

Skenderija 70/III, 71000 Sarajevo

Tel: 033 564 354

Email: info@air.ba