III. AKADEMIJA INTERNIH REVIZORA i IV. GODIŠNJA SKUPŠTINA

Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini upućuje poziv svim zainteresovanim licima da se prijave na III. Akademiju za interne revizore

Datum održavanja: obuke: 11.05.2018. godine

Mjesto održavanja obuke: Hotel "Sunce" Neum

Više informacija...

 

 

 

 

Sticanje zvanja ovlaštenog internog revizora za kandidate koji posjeduju druge diplome ili certifikate

Kandidati koji posjeduju certifikate certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora polažu razliku predmeta po utvrđenim cijenama.

Opširnije...

Kandidati koji posjeduju diplomu o završenom drugom ciklusu Bolonjskog sistema studiranja ili koji posjeduju diplomu magistra nauka dobivenu od strane EFSA pohađaju obuku i polažu ispit iz Specijalističkog dijela odabrane specijalizacije.

Opširnije...