Akademsko-strukovno Udruženje internih revizora u BiH organizuje obuku za sticanje zvanja ovlaštenog internog revizora.

Kandidati koji posjeduju certifikate certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora polažu razliku predmeta po utvrđenim cijenama.

Više informacija...

 

 

 

 

Sticanje zvanja ovlaštenog internog revizora za kandidate koji posjeduju diplomu magistra nauka na EFSA

Akademsko-strukovno Udruženje internih revizora u BiH organizuje obuku za sticanje zvanja ovlaštenog internog revizora.

Kandidati koji posjeduju diplomu o završenom drugom ciklusu Bolonjskog sistema studiranja ili koji posjeduju diplomu magistra nauka dobivenu od strane EFSA pohađaju obuku i polažu ispit iz Specijalističkog dijela odabrane specijalizacije.

Opširnije...