OBUKA ZA STICANJE ZVANJA

OVLAŠTENI INTERNI REVIZOR

Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini upućuje poziv svim zainteresovanim licima da se prijave za obuku za sticanje zvanja ovlašteni interni revizor! 

Početak obuke: oktobar 2017. godine

Mjesto održavanja obuke: Poslovna Akademija Sarajevo

Rok za prijave: do 30.09.2017. godine

Više informacija...

 

 

 

 

Sticanje zvanja ovlaštenog internog revizora za kandidate koji posjeduju druge diplome ili certifikate

Kandidati koji posjeduju certifikate certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora polažu razliku predmeta po utvrđenim cijenama.

Opširnije...

Kandidati koji posjeduju diplomu o završenom drugom ciklusu Bolonjskog sistema studiranja ili koji posjeduju diplomu magistra nauka dobivenu od strane EFSA pohađaju obuku i polažu ispit iz Specijalističkog dijela odabrane specijalizacije.

Opširnije...