Specijalistički seminar

"Interna revizija javnih nabavki - Provođenje procesa interne revizije javnih nabavki na principima COSO modela - sa praktičnim primjerima"

Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini upućuje poziv svim zainteresovanim licima da se prijave na specijalistički seminar internih revizora pod nazivom "Interna revizija javnih nabavki - Provođenje procesa interne revizije javnih nabavki na principima COSO modela - sa praktičnim primjerima"

Datum održavanja:  12.12.2019. godine s početkom u 10:00 sati

Mjesto održavanja: Poslovna Akademija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Predavači: Prof. dr. Željko Rička, ovlašteni predavač javnih nabavki

Mr. sc. Anita Šadić, Rukovodilac Jedinice interne revizije, JU Služba za zapošljavanje TK Tuzla 

Više informacija...

 

 

 

 

Sticanje zvanja ovlaštenog internog revizora za kandidate koji posjeduju druge diplome ili certifikate

Kandidati koji posjeduju certifikate certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora polažu razliku predmeta po utvrđenim cijenama.

Opširnije...

Kandidati koji posjeduju diplomu o završenom drugom ciklusu Bolonjskog sistema studiranja ili koji posjeduju diplomu magistra nauka dobivenu od strane EFSA pohađaju obuku i polažu ispit iz Specijalističkog dijela odabrane specijalizacije.

Opširnije...