Specijalistički seminar

"Digitalna transformacija poslovanja

Izazovi i očekivanja"

Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini upućuje poziv svim zainteresovanim licima da se prijave na specijalistički seminar internih revizora pod nazivom "Digitalna transformacija poslovanja - Izazovi i očekivanja"

Datum održavanja:  12.12.2018. godine s početkom u 10:00 sati

Mjesto održavanja: Poslovna Akademija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Predavač: Prof. dr. sc Mario Spremić

Više informacija...

 

 

 

 

Sticanje zvanja ovlaštenog internog revizora za kandidate koji posjeduju druge diplome ili certifikate

Kandidati koji posjeduju certifikate certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora polažu razliku predmeta po utvrđenim cijenama.

Opširnije...

Kandidati koji posjeduju diplomu o završenom drugom ciklusu Bolonjskog sistema studiranja ili koji posjeduju diplomu magistra nauka dobivenu od strane EFSA pohađaju obuku i polažu ispit iz Specijalističkog dijela odabrane specijalizacije.

Opširnije...