Akademsko Udruženje organizuje specijalistički seminar internih revizora pod nazivom "Nova pravila i smjernice u organizaciji i obavljanju interne revizije" - Novi standardi interne revizije koji će se održati 16.12.2016. godine u periodu od 10:00-14:00 sati. Nemojte propustiti priliku da čujete novine u profesiji interne revizije i uzmete aktivno učešće u diskusiji sa Profesorom Borisom Tušekom! 

Više informacija...

 

 

 

 

Sticanje zvanja ovlaštenog internog revizora za kandidate koji posjeduju druge diplome ili certifikate

Kandidati koji posjeduju certifikate certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora polažu razliku predmeta po utvrđenim cijenama.

Opširnije...

Kandidati koji posjeduju diplomu o završenom drugom ciklusu Bolonjskog sistema studiranja ili koji posjeduju diplomu magistra nauka dobivenu od strane EFSA pohađaju obuku i polažu ispit iz Specijalističkog dijela odabrane specijalizacije.

Opširnije...