Zbornik radova “Interni revizor” 2023

📢 Akademsko-strukovno udruženje internih revizora obavještava svoje članove i sva zainteresovana lica da je Zbornik radova “Interni revizor” – 2023 izdat u januaru 2024. godine.

💡 Ukoliko ste zainteresovani, možete popuniti Narudžbenicu, te naručiti svoje primjerke ovog vrijednog Zbornika članaka koje su naši saradnici iz akademske zajednice, kao i stručnjaci iz prakse pripremili za vas. Zbornik radova predstavlja zbirku radova sa temama koje smo obradili na seminarima, webinarima i radionicama u toku godine.

🌟 Ovaj Zbornik radova “Interni revizor” – 2023″ predstavlja dragocjenu riznicu znanja. Pružite sebi priliku da istražite vrhunske članke i proširite svoje horizonte u oblasti interne revizije. 🚀✨

📗 Više informacija imate na ovom linku