Jedna od bitnih funkcija u upravljanju organizacijom vezana za odgovornost rukovodstva jeste uspostavljanje transparentnog sistema finansijskog izvještavanja i internih kontrola. Ovu funkciju imaju odbori za reviziju koji trebaju biti organizovani u vidu stalnog odbora uspostavljenog od strane nadzornog odbora.

Odbor za reviziju je tipičan servis koji služi kao veza između nadzornog odbora, eksterne revizije, interne revizije i menadžmenta. Osnovni cilj odbora za reviziju jeste nadzor nad finansijskim i računovodstvenim procesima organizacije, kao in ad revizijom finansijskih izvještaja. Uloga odbora za reviziju postaje sve složenija uzimajući u obzir značaj za nadzorni odbor i menadžment, ali i povećanje odgovornosti prema javnosti i stalnim turbulentnim promjenama u okruženju.

Odbor za reviziju ima sljedeće odgovornosti:

  • pružiti pomoć nadzornom odboru u ispunjavanju njegovih odgovornosti vezano za nadzor u oblasti finansijskog izvještavanja i interne organizacione strukture
  • održavati redovne sastanke i direktnu komunikaciju sa zakonima i propisima, etike, konflikta interesa, te ispitivanja u vezi sa lošim upravljanjem i nezakonitosti,
  • koordiniranje godišnjih provjera usklađenosti finansijskih izvještaja kroz eksternu i internu reviziju,
  • izvođenje posebnih ispitivanja,
  • ocjena politika koje se tiču osjetljivih plaćanja,
  • ocjena uspješnosti finansijskog upravljanja.

U ostvarivanju uloge komunikacijskog kanala između nadzornog odbora i menadžmenta, te eksterne i interne revizije, odbor za reviziju ima sljedeće dužnosti: imenovati eksternog revizora, imenovati direktora odjela interne revizije, razmotriti godišnju strategiju rizika i plan revizije, osigurati da interna revizija izvrši posao prema predviđenom planu, osigurati da interna kontrola bude adekvatna i funkcionira u skladu sa standardima.