Revizija je jedan od osnovnih elemenata strukture jakog upravljanja organizacijom u javnom sektoru. Interna revizija doprinosi boljem upravljanju organizacijom putem nadzora (oversight), ispitivanjem (insight) i predviđanjem (foresight).

Uspjeh državne vlasti se mjeri njenom sposobnošću da uspješno pruža usluge svim građanima i da planirane programe izvede na način koji obezbjeđuje ravnopravan odnos prema svim građanima. Prema tome, revizori u javnom sektoru trebaju da imaju ovlaštenja i sposobnosti da procjenjuju integritet  finansijskih i programskih aktivnosti, kao i efektivnost i efikasnost tih utrošaka i programa. Od revizora u javnom sektoru očekuje se da uvijek štite i osnovne vrijdnosti države, jer ona služi svim građanima.

Nadzor opisuje ulogu revizora u javnom sektoru u otkrivanju prijetnji, korupcije, uključujući i pronevjere, neodgovarajuće ili uvredljive radnje i druge zloupotrebe moći i resursa koji su povjereni državnim službenicima. Revizori nadziru učinkovitost strukture internih kontrola koje je uspostavilo rukovodstvo da bi utvrdilo uslove koji pothranjuju korupciju. U mnogim dijelovima svijeta, revizori u javnom sektoru takođe su odgovorni da reaguju na informacije o pojavi korupcije u državnim organizacijama za koje rade.

Revizori vrše ispitivanje sa ciljem da pomognu donosiocima odluka. Ova ispitivanja usmjerena su na procjene valjanosti programa i politika, na prenošenje najbolje prakse i informacija o mjerilima, kao i na njihovo horizontalno (širom državnih organizacija) i vertikalno (između različitih nivoa vlasti) poređenje, kako bi se iznašle mogućnosti da se prenesu i prilagode tuđa i/ili redizajniraju sopstvena praktična rješenja koja primenjuje rukovodstvo.

Revizori izvode svoj rad sistematično i objektivno da bi stekli detaljno razumjevanje o prirodi poslovanja i izveli zaključke na osnovu prikupljenih dokaza. Revizori takođe pomažu organizaciji da gleda unaprijed, tako što prepoznaju trendove i skreću požnju na nastupajuće izazove prije nego što problemi nastanu. Aktivnost revizije može da osvijetli nastupajuće izazove, kao što su oni koji su izazvani demografskim promjenama, promjenama ekonomskih uslova i promjenama u sistemima zaštite. Revizori takođe mogu da prepoznaju rizike i mogućnosti koji nastaju zbog ubrzanog razvoja nauke i tehnologije, složenosti savremenog društva i promjena odnosa u privredi.