Akademsko-strukovno udruženje internih revizora obavještava svoje članove i sva zainteresovana lica da je Zbornik radova "Interni revizor" - 2023 izdat u januaru 2024. godine.

Ukoliko ste zainteresovani, možete popuniti Narudžbenicu, te naručiti svoje primjerke ovog vrijednog Zbornika članaka koje su naši saradnici iz akademske zajednice, kao i stručnjaci iz prakse pripremili za vas. Zbornik radova predstavlja zbirku radova sa temama koje smo obradili na seminarima, webinarima i radionicama u toku godine.

Narudžbenica - Zbornik radova (Molimo da popunite Narudžbenicu, te da istu dostavite na naš email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. Sadržaj Zbornik radova "interni revizor - 2023"
  2. Sadržaj Zbornik radova "Interni revizor - 2022"
  3. Sadržaj Zbornik radova "Interni revizor - 2021"
  4. Sadržaj Zbornik radova "Interni revizor - 2020"
  5. Sadržaj Zbornik radova "Interni revizor - 2019"
  6. Sadržaj Zbornik radova "Interni revizor - 2018"

 

Zahvaljujemo se našim sponzorima Zbornika radova:

    

 

Informacije:

Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini

Skenderija 70/III, 71000 Sarajevo

Tel: 033 564 354

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.