Upravni odbor Akademsko-strukovnog Udruženja je donio Odluku o kategorijama članstva i visini godišnje članarine

Članovi interni revizori - 60 KM

Članovi interni revizori mogu biti fizička lica koja posjeduju certifikat ovlaštenog internog revizora, te koji imaju pravo da biraju i da budu birani u tijela Udruženja.