Kandidati koji posjeduju diplomu o završenom drugom ciklusu Bolonjskog sistema studiranja ili koji posjeduju diplomu magistra nauka dobivenu od strane Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pohađaju obuku i polažu ispit iz Specijalističkog dijela odabrane specijalizacije.

Visina naknade iznosi 800 KM+ PDV.

Informacije i prijave:

Akademsko-strukovno udruženje internih revizora u Bosni i Hercegovini

Ulica Trg oslobođenja - Alija Izetbegović br. 1, 71000 Sarajevo

Tel: 033 564 354

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.